Fiscale administratie publiceert definitieve regeling omtrent de Geregistreerde Kassa's in de horeca

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft vorige week de definitieve regeling omtrent Geregistreerde Kassa’s (GKS) in de horeca gepubliceerd. Die regeling zou de invoering moeten verduidelijken. 

 

Referentieperiode
De verplichte registratie is voorzien vanaf 01.01.2015 en uiterlijk 28.02.2015. De eerste referentieperiode voor bestaande ondernemingen omvat het kalenderjaar 2014.

Indien, over de gegevens van het kalenderjaar 2014, 10% of meer van de horecaomzet wordt gerealiseerd door restaurant- of cateringdiensten, moet de belastingplichtige zijn inrichting registreren uiterlijk 28.02.2015. Ter gelegenheid van zijn registratie krijgt de belastingplichtige één van de volgende data als uiterlijke datum toegewezen waarop het geregistreerde kassasysteem in zijn inrichting moet in gebruik genomen worden: 30.06.2015, 30.09.2015, 31.12.2015. Deze data zijn te beschouwen als een administratieve tolerantie ten aanzien van de wettelijk verplichte invoeringsdatum van 01.01.2015. Het is uiteraard steeds toegestaan zich reeds eerder vrijwillig te registreren en een geregistreerd kassasysteem in gebruik te nemen.

Toelichting vrijstelling bedrijfsmesses 
Zoals uiteengezet in punt 3.5.4. van de beslissing nr. E.T.123.798 van 24.01.2014, moeten er in bedrijfsmesses noch rekeningen of ontvangstbewijzen, noch kastickets van een geregistreerd kassasysteem worden uitgereikt, indien de drie volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

  • de activiteit van de onderneming is een andere activiteit dan de horeca-activiteit;
  • de bedrijfsmesse is slechts toegankelijk voor personeelsleden van de onderneming en eventueel voor het personeel van een gelieerde onderneming. De personen die door middel van een outsourcingscontract op middellange of op lange termijn tewerkgesteld zijn bij de outsourcer (vb. inzake IT), mogen ook als (gelieerde) personeelsleden worden beschouwd voor het gebruik van de bedrijfsmesse. In zeer beperkte mate mogen genodigden ook gebruik maken van de bedrijfsmesse (de genodigden mogen maximum 5%. van de omzet excl. btw uitmaken); 
  • de bedrijfsmesse is enkel toegankelijk tijdens de werkuren.

De volledige beslissing van de fiscale administratie vind je hier .