Prorest en FOD steunen Viva & Music for Life

6 december 2014

Samen met haar klant FOD steunt Prorest de acties Viva for Life en Music for Life.

Elk jaar mobiliseert Studio Brussel met Music for Life duizenden mensen ten voordele van het goede doel. Vorig jaar heeft ook Vivacité met zeer veel succes een fenomenale solidariteitsactie georganiseerd volgens hetzelfde recept: Viva for Life.

Omdat we Samen Sterker zijn bundelen de medewerkers van de FOD Economie de krachten om het goede doel van dit jaar mee te ondersteunen: armoede bij jonge kinderen. In de maand december zullen een aantal inzamelacties georganiseerd worden in onze FOD, waarvan de opbrengst verdeeld wordt over Music for Life en Viva for Life.

Hoe steunen Prorest en FOD?
Er worden in het restaurant een aantal speciale menu's aangeboden waarvan een bedrag naar de acties gaat. Prorest verdubbelt deze bijdrage nog eens.

Over Viva for life en Music for life
Viva for Life is een grootscheepse mobiliseringsactie in de strijd tegen kinderarmoede. Het initiatief zag het levenslicht in december 2013 met 3 presentatoren van VivaCité die zich gedurende 6 dagen en 6 nachten zonder eten (geen vaste voeding) in een glazen studio op een plein in Luik opsloten met de bedoeling geld in te zamelen. Deze marathon leverde maar liefst 1.267.351 euro op en maakte het mogelijk 33 projecten te financieren van verenigingen die werken rond armoede bij jonge kinderen.

Music For Life wordt al sinds 2006 georganiseerd door de radiozender Studio Brussel en is op hetzelfde concept gebaseerd. Sinds 2013 is het Glazen Huis vervangen door een Music For Life dorp in Boom waarbij de presentatoren de koude trotseren. Ook wordt er niet meer gewerkt ten voordele van één thema, maar kunnen de mensen zelf kiezen aan welk goed doel ze schenken. In 2013 werd meer dan 2,5 miljoen euro ingezameld ten voordele van 700 vzw’s.
De Koning Boudewijnstichting staat voor beide initiatieven in voor de verdeling van de ingezamelde fondsen.