MVO bij Prorest

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Facilicom en dus van Prorest. Als dé betrokken cateraar hebben we zorg voor mens, milieu en winstgevendheid. Dat past goed in ons beleid, dat immers gericht is op continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor onze medewerkers en de dienstverlening aan de opdrachtgevers. De definitie die wij hanteren voor het MVO-beleid luidt: 'Het ontwikkelen en voeren van beleid, binnen de dimensies PeoplePlanet en Profit, gericht op duurzaamheid en op het bijdragen aan maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij rekening gehouden wordt met relevante stakeholders.' Het is een strategisch beleid dat Prorest zich helemaal eigen heeft gemaakt en dagelijks in de praktijk brengt. 

Wij geven op de volgende wijze invulling aan de 3 P's: