People

People

Prorest is een mensenbedrijf. We zijn ons ervan bewust dat het onze medewerkers zijn die elke dag onze doelstellingen waarmaken. We voelen ons dan ook zeer betrokken bij onze medewerkers en gaan met respect en zorg met ze om. Dat hebben we vertaald in een aantal normen.

  • We leven de cao/sociale wetgeving strikt na
  • We zijn een betrouwbare, toonaangevende, toegankelijke werkgever· We gaan integer en respectvol met elkaar om· We hebben korte communicatielijnen en kennen onze medewerkers persoonlijk· We zijn oprecht geïnteresseerd in en betrokken bij onze medewerkers· We hebben een levensfasebewust personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid en lange dienstverbanden
  • We bieden ruimte voor opleiding en ontplooiing in elke fase van de carrière· We hebben situationeel leidinggeven als voorkeursstijl omdat gebleken is dat dit het beste uit de medewerkers haalt
  • We accepteren fouten, mits ze worden gemeld en worden gebruikt om verbeteringen door te voeren
  • Onze medewerkers staan centraal binnen ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Werkgeverschap

Prorest streeft naar lange dienstverbanden. Sommige medewerkers zijn al lange tijd in dienst van Prorest, wat zeer waardevol is voor de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Echter bij contractwisselingen blijven cateringmedewerkers vaak verbonden aan de opdrachtgever. Prorest heeft, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, een transitieprotocol ontwikkeld. 

Aan de hand van dit protocol en een uitgebreide onthaalprocedure zorgen we ervoor dat de kennis en kunde van de medewerkers op de locatie worden benut bij een eventuele contractwisseling.

Opleiding

Vanuit het opleidingsplan worden medewerkers opgeleid voor de vereiste en/of gevraagde competenties en vaardigheden. Jaarlijks worden onze medewerkers beoordeeld en wordt de opleidingsbehoefte geïnventariseerd en besproken met onze medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

Prorest doet er alles aan om medewerkers bewust te maken van de relatie tussen gezondheid, welzijn en de prestaties die wij als werkgever van ze verwachten. Daar waar nodig creëren we randvoorwaarden zodat de medewerker kan blijven participeren in het arbeidsproces zo lang als dit verantwoord is. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze arbeidsgeneeskundige dienst en 
preventieadviseur.

Social Return

Wat is social return? "Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen uit kansengroepen. Tot deze kansengroepen horen oa kortgeschoolde jongeren, 50 plussers, mensen met een arbeidshandicap, allochtonen,...

Binnen Facilicom streeft men naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. Daarin moet dus ook plaats zijn voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Prorest wil als dé betrokken cateraar niet achter blijven. Op dit moment bestaat ruim 36,5% van ons personeelsbestand uit medewerkers uit de kansengroepen. Om de instroom, 
doorstroom, integratie en retentie van deze mensen te verbeteren heeft Prorest een Diversiteitsplan uitgeschreven met jaarlijks uit te voeren actieplannen.

Benieuwd naar de overige initiatieven binnen Prorest? Neem dan contact met ons op.