Planet

Prorest kent haar verantwoordelijkheden ten opzichte van het milieu. In dit kader is een milieubeleidsverklaring geformuleerd. Jaarlijks wordt het milieuplan bijgestuurd en de uitvoering van de plannen van het voorgaande jaar geëvalueerd door de afdeling Kwaliteit. Deze werkwijze heeft reeds het volgende bewerkstelligd:

  • productkeuze is afhankelijk gemaakt van de milieuzorg bij de leveranciers;
  • standaardisatie van gebruikte schoonmaakmiddelen In 2013 werden oa alle reguliere vaatwasmiddelen vervangen door Ecolabel vaatwasmiddelen invoeren van schoonmaakmiddelen doseersystemen (zo mogelijk automatisch, geen verspilling);
  • terugdringen van verpakkingsmateriaal (retoursystemen, zo klein mogelijk afvalvolume);
  • aanpassen werkmethoden (door een efficiëntere werkorganisatie naast rendementsverbetering ook energiebesparing);
  • opleiden (bewust maken van handelen);
  • afvalstromen scheiden en retour naar leverancier.
  • aankoop van een eerste groene wagen, die rijdt op CNG (aardgas).

Duurzaam inkopen. Het assortiment waaruit geput kan worden groeit dagelijks. Op dit moment kunnen wer heel wat producten uit ons gehele assortiment door duurzame alternatieven of Fair Trade producten vervangen.

  • Alle servetten op de cateringlocaties zijn omgezet naar 100% composteerbare en gerecycled papier
  • Door het aanpassen van onze digitale kantoor-omgeving kunnen we verder gaan in de besparing op papier door middel van digitale communicatie

Wilt u meer weten over onze duurzame oplossingen? Neem dan contact met ons op.