Sociale verantwoordelijkheid

Wat is social return?

Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen uit kansengroepen. Tot deze kansengroepen horen o.a. kortgeschoolde jongeren, 50 plussers, mensen met een arbeidshandicap, allochtonen,...

Binnen Facilicom streeft men naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. Daarin moet dus ook plaats zijn voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Prorest wil als dé betrokken cateraar niet achter blijven. Op dit moment bestaat ruim 36,5% van ons personeelsbestand uit medewerkers uit de kansengroepen. Om de instroom, doorstroom, integratie en retentie van deze mensen te verbeteren heeft Prorest een diversiteitsplan uitgeschreven met jaarlijks uit te voeren actieplannen.